Witam na stronie firmy JD Consulting – usługi organizacji i obsługi BHP – mgr Jan Dudarowski – specjalista BHP.

Kurs-ORNET-023Oferujemy kompleksową obsługę firm wykonujących prace na wysokości w zakresie:

 • wykonywania zadań służby BHP
 • prowadzenia szkoleń i instruktaży
 • doradztwa prawnego

Jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy, upadek z wysokości jest przyczyną co szóstego wypadku śmiertelnego w całej gospodarce narodowej i aż co trzeciego wypadku śmiertelnego w budownictwie, dlatego też przy organizacji takich prac należy zachować szczególne środki ostrożności.

Prace na wysokości są zaliczane do tzw. prac szczególnie niebezpiecznych, w związku z czym na pracodawcy ciąży szereg obowiązków, których celem jest zapewnienie ich bezpiecznego wykonania. Do najważniejszych należą:

 1. zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
 2. zapewnienie odpowiednich środków zabezpieczających,
 3. zapewnienie pracownikom instruktażu wykonania pracy na wysokości
 4. organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie rzadziej niż raz w roku 5)zapewnienie badań lekarskich do pracy na wysokości,
 5. zapewnienie badań lekarskich do pracy na wysokości,
 6. oceniać ryzyko zawodowe i zapoznać pracowników z zagrożeniami,
 7. sporządzać  plany wykonania  pracy,
 8. szkolić pracowników w zakresie obsługi sprzętu do pracy na wysokości,
 9. zapewnić pracownikom sprzęt ochrony odpowiedni do danej pracy,
 10. zapewnić prawidłowa kontrolę i przeglądy okresowe sprzętu,
 11. zapewnić skuteczny nadzór w zakresie przestrzegania zasad i przepisów BHP.

 Jako specjalista BHP i specjalista w zakresie technik i metod zbezpieczenia wykonania prac wysokościowych oferuje usługi w zakresie realizacji wyzej wymienionych obowiązków.